Docenten

Lydie Schoenmakers

Als autodidact ben ik in 1978 met reflexologie begonnen. Nadien heb op opleidingen gevolgd bij Hanne Marquardt. Bij OTCG studeerde ik Chinese geneeswijzen. Ik behaalde het teachers degree in  Cranio-Sacral Reflexology bij Martine Faure Alderson. Ik volgde worshops in gezichtreflexologie Bij Therese Weltens en bij Lone Sorensen.
In 1985 richtte ik mijn refelxologieschool op die in 2011 de naam ‘Goldefeet’ kreeg. Daar doceer ik een professionele opleiding reflexologie die voldoet aan de normen die gesteld worden door het RIEN en door de beroepsvereniging BeVo.
Verder geef ik workshops in de vijf transformaties, in EVC. Ik ben regelmatig gastdocent voor de VNRT in Nederland.

Mijn eigen praktijk is onontbeerlijk om met de nodige ervaring parktijgericht te kunnen doceren. Ik doe dit werk met hart en ziel. Mijn mooiste momenten zijn die wanneer ik onverhoopte verbanden kan leggen die leiden tot gunstige resultaten.

Mark Hiemeleers

Studeerde af als Bachelor in de Verpleegkunde – optie psychiatrie en werkte 11 jaar in een psychiatrische zorginstelling.
Verder studeerde hij bachelor in het Zorgmanagement. In 2004 voltooide hij de lerarenopleiding.
Momenteel is hij verbonden aan verschillende instellingen.
Hij heeft een eigen praktijk onder de naam So Human.
Voor Golden Feet doceert hij de anatomie, fysiologie en pathologie die nodig is voor de reflexologie.

Carine Reenaers

Volgde haar basisopleiding bij Lydie Schoenmakers. Ze volgde ook de opleiding van Total Health, een boeiende combinatie van de Oosterse manier van werken en het denken van de Westerse.
Carine heeft een eigen praktijk genaamd Voetreflex Carine en werkt bij Chinacure in Alken.

Herlinde Aerts

Is Mental Coach/Transformatie Coach. Ze heeft een praktijk genaamd Ga Voor Groei.
In haar werkingsmethode laat Herlinde zich leiden door het zoeken van het evenwicht tussen ‘accepteren’ wat is ‘ en ‘veranderen wat binnen je mogelijkheden en verantwoordelijkheden ligt’ Daarbij is inzicht ik je eigen functioneren en hoe dit invloed heeft op relaties met anderen.

Hanne Marquardt

Is de grondlegster  van de voetreflexologie in Europa.
Hanne, 84 jaar, heeft haar school in Königsfeld – Burgberg ( D )
Ze is een ‘fenomeen’ op gebied van kennis, inzicht en didactiek in de reflexologie.
Zij benadert reflexologie op een originele wijze. Telkens nodigt zij uit om met je rechter hersenhelft te werken, te voelen wat er aanwezig is en je voorstellingsvermogen aan te spreken om te begrijpen!
Respect voor en inleven in de te behandelen persoon is een noodzakelijke voorwaarde voor een doeltreffende behandeling.

Jaarlijks reist zij door Europa om haar programma te doceren.

Voor Golden Feet is Hanne regelmatig gastdocent.   Zij doceert twee workshops reflexotherapie – deel 1 en deel 2.