top of page

Oncologische Reflexologie

Belangrijk - ERKENNING beroepsverenigingen: al onze bijscholingen, cursussen en workshops in deze rubriek zijn geaccrediteerd door BeVo (beroepsvereniging). De accreditatiepunten worden als volgt berekend: 1/2 dag = 5p, 1 dag = 10p, 2 dagen = 20p, 3 dagen = 30p, enz...

Dankzij het samenwerkingsverband tussen BeVo en het VNRT, erkent het VNRT nu ook al onze workshops! (vanaf 2022)

Door de erkenning door het VNRT worden onze bijscholingen vaak ook erkend door andere beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld VBAG en LVNT. Je dient dit echter zelf te bevragen!

PROGRAMMATIE 2024 -2025

Vrouwen met een cuase
5-DAAGSE OPLEIDING
ONCOLOGISCHE REFLEXOLOGIE

5-daagse training Oncologische Reflexologie op zaterdag 5, 12, 19, 26 oktober en 9 november 2024

9u00 tot 16u00

Docenten Mark Hiemeleers (Theorie), Kelly Siborgs (Praktijk)

Locatie "Pivh" - Kunstlaan 1, 3500 - 3500 Hasselt

Koffiekar en drank is voorzien

Oncoreflexologie richt zich specifiek op het bieden van reflexologische zorg aan mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Gedurende deze 5-daagse training leren we hoe voetreflexologie een waardevolle rol kan spelen in het ondersteunen van het welzijn en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten voor, tijdens en na hun behandeling.

We leren reflexologische interventies aan die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften en omstandigheden van de cliënt.

Een gespecialiseerde opleiding stelt reflexologen in staat om diepgaande kennis te verwerven over de specifieke behoeften, uitdagingen en behandelingen van de oncologische cliënt. Belangrijk is dat voetreflexologie altijd moet worden gezien als een ondersteunende discipline en niet als vervanging voor conventionele medische behandelingen voor kanker. Het is essentieel dat cliënten met hun arts overleggen voordat ze voetreflexologie of andere complementaire interventies toestaan, om ervoor te zorgen dat deze veilig en geschikt zijn voor hun specifieke situatie.

Programma van deze 5- daagse training:

 • dag 1 Theorie Oncologie

 • dag 2 tem 4: voormiddag Theorie Oncologie, namiddag praktijk Reflexologie

 • dag 5 volledige praktijkdag met een afrondend examenmoment

 

Ter plaatse ontvang je een syllabus en eventueel aanvullend didactisch materiaal.

 

Korte inhoud syllabus

 • THEORIE – ‘driedelig’

 1. "Pre" - Voor de behandeling: diagnose, stadia, etiologie, epidemiologie, psychologie (invloed op emotioneel vlak)

 2. "Per" - Tijdens de behandeling: behandelingsmethodes, technieken, therapiekeuze en toepassing, radio, chemo, nevenwerkingen

 3. "Post" - Na de behandeling: remissie

 • Practicum - Interventies en protocollen PRE – PER – POST

Meer info vind je hier

ONCOLOGISCHE VOETREFLEXOLOGIE – VISIETEKST GOLDEN FEET REFLEXOLOGY

KANKER ALS EEN VAN DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN VROEGTIJDIG OVERLIJDEN

Kanker, na hart- en vaatziekten, staat bekend als een van de meest voorkomende oorzaken van overlijden. Ongeveer één op de drie mensen in België zal gedurende zijn leven te maken krijgen met deze ziekte. Door de vergrijzing van onze samenleving wordt verwacht dat het aantal nieuwe gevallen van kanker jaarlijks met 15 miljoen zal toenemen. Ondanks deze realiteit blijft er een stigma bestaan rond deze aandoening. Het woord "kanker" wordt vaak vermeden en het blijft geassocieerd met vroegtijdig overlijden.

Door op de hoogte te zijn van oncologie kan de voetreflexoloog zijn/haar clienteel juist informeren en bijstaan tijdens het ziekteproces. Uit opiniepeilingen blijkt dat mensen kanker over het algemeen zien als een ziekte die wordt veroorzaakt door moeilijk te controleren factoren, zoals genetische aanleg en milieufactoren zoals lucht- en watervervuiling. De oorzaak van kanker wordt vaak niet bij het individu zelf gelegd, waardoor het lijkt alsof kanker ons 'overkomt'. Desondanks zijn er diverse beïnvloedbare factoren die het risico op kanker kunnen verminderen, waardoor kanker in veel gevallen voorkomen kan worden.

Kanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de incidentie ervan neemt toe met de leeftijd. Het treft voornamelijk ouderen, waarbij ongeveer twee derde van de vrouwen en drie kwart van de mannen die met kanker worden gediagnosticeerd, 60 jaar of ouder zijn. Gelukkig is kanker bij kinderen een uiterst zeldzame ziekte, met minder dan één procent van alle gevallen.

Oncologie is een fascinerend en uitdagend vakgebied vanwege zijn complexiteit en voortdurende ontwikkelingen. Als voetreflexoloog voelen we ons nauw betrokken bij het welzijn van de clienten. Vanuit onze professionaliteit volgen we nieuwe ontwikkelingen in de pathologie, operaties, chemotherapie en radiotherapie.

 

PREVENTIE: VROEGTIJDIGE DETECTIE OF SCREENING

Het is belangrijk te benadrukken dat sommige vormen van kanker goed te behandelen zijn als ze vroeg worden opgespoord, terwijl andere een minder gunstige prognose hebben. Behandeling tegen kanker is altijd maatwerk en wordt aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt. Kanker wordt steeds meer gezien als een chronische aandoening die zowel in het ziekenhuis als thuis behandeld kan worden. Achtergrondkennis over tumoren is daarom van cruciaal belang voor voetreflexologen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met kanker. Het Belgische gezondheidszorgsysteem speelt een cruciale rol bij het beheersen en behandelen van kanker. Screeningprogramma's voor borst-, darm- en baarmoederhalskanker zijn wijdverspreid om vroege detectie en behandeling te bevorderen, wat de overlevingskansen kan verbeteren

 

Een CT-scan (Computer Tomografie) is een onderzoekstechniek die net zoals radiografie gebruik maakt van röntgenstraling.  Elk lichaamsdeel kan met een CT-scan gedetailleerd in kaart gebracht worden. Tijdens de opleiding Oncologische voetreflexoloog gaan we verder in op de verschillende soorten medische beeldvorming, eventuele voor- en nadelen.

JAARLIJKS 70.000 NIEUWE GEVALLEN

In België is kanker een veelvoorkomende ziekte en een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Jaarlijks worden er meer dan 70.000 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in het land. De incidentie van kanker varieert per type, waarbij borstkanker, prostaatkanker, longkanker, colorectale kanker en huidkanker tot de meest voorkomende behoren.

De sterftecijfers als gevolg van kanker blijven significant, waarbij duizenden mensen elk jaar overlijden aan de ziekte. Deze cijfers benadrukken de noodzaak van voortdurende inspanningen op het gebied van preventie, vroege detectie en behandeling.

Demografische patronen spelen een belangrijke rol in de epidemiologie van kanker in België. Over het algemeen neemt de incidentie van kanker toe met de leeftijd, met een hoger risico voor ouderen. Bepaalde vormen van kanker komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, zoals prostaatkanker, terwijl andere, zoals borstkanker, vaker voorkomen bij vrouwen.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Verschillende risicofactoren dragen bij aan het ontstaan van kanker in België, waaronder roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voedingsgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging en blootstelling aan carcinogenen op de werkplek. Genetische factoren spelen ook een rol, naast milieuverontreiniging en blootstelling aan zonlicht, wat kan leiden tot huidkanker. Een gezonde leefstijl en stressmanagement zijn ingrediënten voor het behoud van een gezond leven!

Het Belgische gezondheidszorgsysteem speelt een cruciale rol bij het beheersen en behandelen van kanker. Screeningprogramma's voor borst-, darm- en baarmoederhalskanker zijn wijdverspreid om vroege detectie en behandeling te bevorderen, wat de overlevingskansen kan verbeteren.

CHIRURGIE, BESTRALING & ANTITUMORALE THERAPIEËN

De behandeling van kanker wordt individueel afgestemd op de behoeften van de patiënt en kan over het algemeen worden ingedeeld in drie grote categorieën: chirurgie, bestraling en andere antitumorale therapieën. Chirurgie, de oudste vorm van behandeling, heeft zich echter aanzienlijk ontwikkeld in de loop der jaren. Het gebruik van robotchirurgie neemt toe, wat een precisie mogelijk maakt die voorheen niet haalbaar was. Gespecialiseerde oncologische centra en multidisciplinaire behandelteams bieden state-of-the-art zorg aan kankerpatiënten, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en overlevingskansen.

DE EUROPESE CODE TEGEN KANKER

De Europese Code tegen Kanker is een initiatief van de Europese Commissie en het International Agency for Research on Cancer (IARC), ondersteund door de European Cancer Leagues (ECL). De code biedt richtlijnen en aanbevelingen om het risico op kanker te verminderen en de bewustwording over preventieve maatregelen te vergroten. Hier zijn de belangrijkste aanbevelingen van de Europese Code tegen Kanker:

 

 1. Niet roken: Stoppen met roken en het vermijden van passief roken is een van de krachtigste manieren om het risico op kanker te verminderen.

 2. Een gezond gewicht behouden: Overgewicht en obesitas verhogen het risico op verschillende soorten kanker, waaronder borst-, darm- en endometriumkanker. Het behouden van een gezond gewicht door middel van een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging wordt aanbevolen.

 3. Gezonde voeding: Het eten van veel groenten, fruit, volle granen en peulvruchten kan het risico op kanker verminderen. Het beperken van de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees wordt ook aanbevolen.

 4. Matig alcoholgebruik: Beperk de consumptie van alcohol, aangezien overmatig drinken het risico op verschillende soorten kanker, zoals mond-, keel-, slokdarm-, lever- en borstkanker, verhoogt.

 5. Bescherming tegen de zon: Vermijd overmatige blootstelling aan de zon en gebruik zonnebrandcrème om het risico op huidkanker te verminderen.

 6. Bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op de werkplek: Zorg voor een veilige werkomgeving en vermijd blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

 7. Borstvoeding: Het geven van borstvoeding kan het risico op borst- en eierstokkanker bij vrouwen verminderen.

 8. Borstkankeronderzoek: Vrouwen wordt geadviseerd regelmatig borstzelfonderzoek te doen en deel te nemen aan borstkankerscreeningsprogramma's indien beschikbaar.

 9. Cervicale kanker screening: Vrouwen worden aangemoedigd om deel te nemen aan cervicale kankerscreeningsprogramma's, zoals uitstrijkjes, om vroege tekenen van de ziekte op te sporen.

 10. Colorectale kankerscreening: Mannen en vrouwen wordt geadviseerd deel te nemen aan screeningsprogramma's voor colorectale kanker, zoals colonoscopieën en fecale occult bloedtesten, vanaf een bepaalde leeftijd.

 

De Europese Code tegen Kanker benadrukt het belang van een gezonde levensstijl en vroege detectie als cruciale aspecten van kankerpreventie. Het naleven van deze aanbevelingen kan helpen het risico op kanker te verminderen en de algehele gezondheid te bevorderen.

DE ROL VAN DE ONCOREFLEXOLOOG

Voetreflexologie kan een waardevolle ondersteuning zijn voor mensen die getroffen zijn door kanker, zowel tijdens als na de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling kan voetreflexologie helpen bij het verminderen van angst, stress en spanning die vaak gepaard gaan met de diagnose van kanker en de aanvang van de behandeling. Door specifieke reflexpunten op de voeten te stimuleren, kan voetreflexologie ontspanning bevorderen, de slaap verbeteren en het algemene welzijn verbeteren. Dit kan patiënten helpen om beter om te gaan met de fysieke en emotionele uitdagingen van hun ziekte.

Tijdens de behandeling van kanker kan voetreflexologie ook verlichting bieden van bijwerkingen zoals misselijkheid, vermoeidheid, pijn en spijsverteringsproblemen die vaak voorkomen bij chemotherapie, radiotherapie of chirurgie. Door specifieke reflexzones te bewerken, kan voetreflexologie de natuurlijke genezingsmechanismen van het lichaam stimuleren en helpen bij het verminderen van deze bijwerkingen, waardoor de algehele kwaliteit van leven van de patiënt verbetert.

Na de behandeling van kanker kan voetreflexologie bijdragen aan het herstelproces en de revalidatie van de patiënt. Het kan helpen bij het verminderen van langdurige bijwerkingen van behandelingen, zoals neuropathie, vermoeidheid, slaapproblemen en emotionele stress. Door de balans en het welzijn van het lichaam te bevorderen, kan voetreflexologie cliënten ondersteunen bij het terugkeren naar een staat van gezondheid en welzijn na hun kankerbehandeling.

ONCOREFLEXOLOGIE: EEN ONDERSTEUNENDE DISCIPLINE

Belangrijk is dat voetreflexologie altijd moet worden gezien als een ondersteunende discipline en niet als vervanging voor conventionele medische behandelingen voor kanker. Het is essentieel dat patiënten met hun arts overleggen voordat ze voetreflexologie of andere complementaire interventies toestaan, om ervoor te zorgen dat deze veilig en geschikt zijn voor hun specifieke situatie. Als onderdeel van een holistische benadering van kankerzorg kan voetreflexologie echter een waardevolle rol spelen in het ondersteunen van het welzijn en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten voor, tijdens en na hun behandeling.

 

GOLDEN FEET: OPLEIDING TOT ‘ONCOLOGISCH REFLEXOLOOG’

Binnen de visie van ons opleidingscentrum Golden Feet Reflexology zijn we ons bewust van de verschillende voordelen die de opleiding tot oncoreflexoloog kan bieden. We sommen ze hier even voor u op:

 1. Specialisatie in oncologie: Oncoreflexologie richt zich specifiek op het bieden van reflexologische zorg aan mensen die kanker hebben of hebben gehad. Een gespecialiseerde opleiding stelt reflexologen in staat om diepgaande kennis te verwerven over de specifieke behoeften, uitdagingen en behandelingen van kankerpatiënten.

 2. Praktische interventies en protocollen aanbieden in de voetreflexologie

 

Als oncoreflexoloog zijn er verschillende praktische interventies en protocollen die kunnen worden toegepast om kankerpatiënten te ondersteunen:

 • Algemene ontspanningstechnieken: Het toepassen van ontspanningstechnieken kan helpen bij het verminderen van stress, angst en spanning bij kankerpatiënten. Dit kan onder meer bestaan uit zachte massagetechnieken op de voeten om een gevoel van kalmte en ontspanning te bevorderen.

 • Pijnverlichting: Specifieke reflexpunten op de voeten kunnen worden gestimuleerd om pijn te verlichten, zoals bijvoorbeeld bij neuropathie als gevolg van chemotherapie. Het richten op deze punten kan helpen om de pijn te verminderen en het comfort van de patiënt te verbeteren.

 • Verlichting van misselijkheid: Door het bewerken van reflexzones die geassocieerd worden met het spijsverteringsstelsel, kan de oncoreflexoloog helpen bij het verminderen van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie of andere behandelingen.

 • Versterken van het immuunsysteem: Het stimuleren van bepaalde reflexpunten die in verband worden gebracht met het immuunsysteem kan de weerstand van het lichaam tegen ziekte helpen versterken. Dit kan de algehele gezondheid en het welzijn van de kankerpatiënt bevorderen.

 • Verbetering van de bloedsomloop: Door het toepassen van reflexologische technieken die de bloedsomloop stimuleren, kan de oncoreflexoloog helpen bij het bevorderen van een betere doorbloeding en het verlichten van oedeem en andere circulatoire problemen die kunnen optreden bij kankerpatiënten.

 • Emotionele ondersteuning: Naast fysieke symptomen kan kanker ook emotionele stress veroorzaken. Door middel van reflexologische interventies gericht op het kalmeren van het zenuwstelsel en het bevorderen van emotioneel welzijn, kan de oncoreflexoloog helpen bij het verminderen van angst, depressie en emotionele spanning.

 • Energiebalans: Het in balans brengen van de energiebanen zoals we die kennen vanuit de traditionele Chinese geneeskunde, kan helpen bij het herstellen van de algehele balans en vitaliteit van de patiënt.

 

Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit van deze interventies kan variëren van persoon tot persoon, en dat reflexologie altijd als onderteuning moet worden beschouwd, naast de reguliere medische behandelingen voor kanker. Voordat met reflexologische interventies wordt begonnen, is het essentieel om een grondige evaluatie uit te voeren en samen te werken met het behandelend medisch team van de patiënt.

 1. Verbeterde kwaliteit van zorg: Door een gespecialiseerde opleiding te volgen, kunnen reflexologen leren hoe ze de symptomen van kanker en de bijwerkingen van kankerbehandelingen effectief kunnen verlichten. Dit kan leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven voor kankerpatiënten door middel van verlichting van pijn, stress, angst, vermoeidheid en andere ongemakken.

 2. Veiligheid en verantwoordelijkheid: Een opleiding tot oncoreflexoloog bevat ook info over veiligheidsprotocollen en ethische overwegingen bij het werken met kankerpatiënten. Het is belangrijk dat reflexologen die met deze kwetsbare populatie werken, goed opgeleid zijn om deze interventies veilig en verantwoordelijk uit te voeren.

 3. Interdisciplinaire samenwerking: Een opleiding tot oncoreflexoloog kan ook de samenwerking met andere zorgverleners bevorderen, zoals oncologen, verpleegkundigen en psychologen. Door samen te werken in een multidisciplinair team, kunnen oncoreflexologen de beste zorg bieden aan kankerpatiënten, afgestemd op hun individuele behoeften.

 4. Erkenning en geloofwaardigheid: Een gespecialiseerde opleiding kan bijdragen aan de erkenning en geloofwaardigheid van oncoreflexologie als een waardevolle aanvulling in de oncologische zorg. Dit kan leiden tot een grotere acceptatie en integratie van oncoreflexologie binnen de reguliere gezondheidszorg.

 

Al met al kan een opleiding tot oncoreflexoloog de professionele ontwikkeling bevorderen, de kwaliteit van zorg verbeteren en het welzijn van kankerpatiënten verbeteren door middel van reflexologische interventies die specifiek zijn afgestemd op hun unieke behoeften en omstandigheden.

© Mark Hiemeleers - Zaakvoerder Golden Feet Reflexology

bottom of page