top of page

Disclaimer
Golden Feet Reflexology

Laatst bijgewerkt: 15/06/2024

De informatie op de website van Golden Feet Reflexology (hierna "de website" genoemd) is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks onze inspanningen om de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date te houden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Het gebruik van de website en de inhoud is geheel op eigen risico.

 

1. Geen professioneel advies

De inhoud op deze website mag niet worden opgevat als professioneel advies of als vervanging daarvan. Het is geen alternatief voor het advies van gekwalificeerde specialisten, zoals medisch personeel, juridische raadgevers, financiële consultants of andere deskundigen. Beslissingen nemen op basis van de informatie op deze website is volledig op eigen verantwoordelijkheid.

2. Externe links

De website kan verwijzingen bevatten naar externe websites van derden waar Golden Feet Reflexology geen zeggenschap over heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, privacypraktijken of het beleid van deze externe sites. Het bezoeken van deze links gebeurt op eigen risico.

3. Geen garanties

Golden Feet Reflexology geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de website of de inhoud ervan. We kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos, veilig of ononderbroken zal zijn.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

Golden Feet Reflexology, evenals zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of verbonden entiteiten, zullen onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade die voortkomt uit of gerelateerd is aan het gebruik van de website, de inhoud daarvan, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, zelfs als we geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

5. Aanpassingen aan de website

Golden Feet Reflexology behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan de website door te voeren, inclusief het privacybeleid, de disclaimer en andere voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de website regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

6. Eigendom van intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, video's en audio, is eigendom van Golden Feet Reflexology of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Het is verboden om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Feet Reflexology.

7. Nieuwsbrieven

Onze Nieuwsbrieven worden op regelmatige basis verstuurd naar de abonnees. De persoonsgegevens van de abonnees blijven onzichtbaar voor andere nieuwsbriefabonnees. (zie Privacybeleid) Je kan ten alle tijden inschrijven en uitschrijven op onze nieuwsbrief. Voor gebruik en ontvangst door de abonnees van onze nieuwsbrieven is er tevens ook een beperking van aansprakelijkheid, hierboven besproken onder punt 4. Onze nieuwsbrief is gerelateerd aan onze up to date website.

7. Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische wetgeving. Bij een geschil over de geldigheid, toepassing, interpretatie of uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, bevoegd. Voordat juridische stappen worden ondernomen, verplichten de gebruiker en Golden Feet Reflexology zich er toe om eerst te proberen het geschil in der minne te regelen door direct contact op te nemen.

Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer en aanvaardt u de hierin vermelde voorwaarden.

 

8. Wenst u ons iets te melden of van feedback te voorzien?

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer of andere beleidsregels van de website, kunt u contact met ons opnemen via zaakvoerder@goldenfeet.be

bottom of page